ارتباط با قطب علمی اقتصاد بین الملل

 

پست الکترونیک : ceieui@res.ui.ac.ir
 

آدرس : اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دفتر قطب اقتصاد بین الملل
کدپستی: 73441-81746

تلفن : 7935217-0311

فاکس: 6683116-0311 

بازدیدکننده گرامی به منظور ارتباط با ما می توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

فرم ارتباط با ما
اطلاعات فردی
* نام و نام خانوادگی :
نام سازمان :
مسئولیت شما در سازمان :
اطلاعات تماس
* پست الکترونیک :
تلفن ثابت :
* تلفن همراه :
اطلاعات درخواست
* توضیحات :
ممانعت از سابمیت ماشینی
* کد امنیتی :